Personal tools
You are here: Home Архив
Document Actions

Архив

Up one level
 Title   Author   Type   Modified 
Становище на ст. юрисконсулт относно ползване на отпуски и командировки Татяна Младенова File 20 октомври 2009, 11:03
Заповед на Ректора на СУ, относно планиране и отчитане на часовете аудиторна заетост Татяна Младенова File 16 април 2010, 15:14
Заповед на Ректора за ползване на отпуски Татяна Младенова File 15 юни 2010, 11:58
Заповед на Ректора за учебната 2010 - 2011 година Татяна Младенова File 20 септември 2010, 11:02
Предложения за кръгли годишнини на видни български личности и значими събития за Календара на ЮНЕСКО Татяна Младенова File 14 октомври 2010, 18:22
Писмо на Ректора относно индивидуалните планове на преподавателите за учебната натовареност през 2010/2011 учебна година. Татяна Младенова File 15 октомври 2010, 17:36
Заповед на Декана относно забрана за внасяне на електроотоплителни уреди Татяна Младенова File 21 октомври 2010, 17:24
Заповед на Декана относно определяне за отговорници на нагревателните уреди за всички помещения, в които се използват Татяна Младенова File 21 октомври 2010, 17:27
Сътрудничество с кипърски университети Татяна Младенова File 8 ноември 2010, 17:07
Фулбрайтова програма за посещения на американски университетски преподаватели в български образователни институции Татяна Младенова File 8 ноември 2010, 17:07
График на учебния процес през 2010/2011 учебна година Татяна Младенова File 8 ноември 2010, 17:07
Заповед на Ректора на СУ, относно съгласуване на информация за проекти Татяна Младенова File 1 декември 2010, 14:05
График на почивните смени в УНБ "Проф. Цв. Бончев", зима 2010/2011 Татяна Младенова File 10 декември 2010, 14:57
Награда "Питагор - 2011" Татяна Младенова File 16 декември 2010, 13:35
Набиране на проектни предложения в рамките на Програма за учене през целия живот Татяна Младенова File 16 декември 2010, 13:36
Заповед на Декана на ФзФ Татяна Младенова File 16 декември 2010, 13:38
Писмо от доц. Ж. Владимиров Татяна Младенова File 18 януари 2011, 13:54
Заявка за докторантури Татяна Младенова File 5 януари 2011, 14:51
Представяне на задачи от тематичния план на ОИЯИ за 2011 г. Татяна Младенова File 18 януари 2011, 13:54
Закупуване на самолетни билети за нуждите на Софийския университет Татяна Младенова File 21 януари 2011, 16:21
Изготвяне на график за ползване на годишни платени отпуски Татяна Младенова File 21 януари 2011, 16:21
Писмо във връзка с програмата Еразъм Татяна Младенова File 3 февруари 2011, 15:16
Банкова сметка СУ Татяна Младенова File 8 февруари 2011, 08:18
Отчет на учебната заетост през зимния семестър на 2010/2011 г. - писмо и бланка Татяна Младенова File 9 февруари 2011, 15:50
Европейска школа по физика на високите енергии, Моечу, Румъния, 7-20.09.2011 г. Татяна Младенова File 9 февруари 2011, 15:50
Летни студентски практики, Дубна, 2011 Татяна Младенова File 14 март 2011, 14:32
Писмо от Председателя на Управителния съвет на ТД "Китен" Татяна Младенова File 6 април 2011, 10:46
Писмо от Ректора на СУ относно Великденските празнични дни Татяна Младенова File 6 април 2011, 10:48
Писмо от АЯР относно предложения за актуализиране на ПТП на ОИЯИ Татяна Младенова File 20 април 2011, 15:44
Писмо от Ректора на СУ, относно предложения за наградата за най-добър млад учен на СУ Татяна Младенова File 20 април 2011, 15:43
Писмо от председателя на Комисията за органи на управление Татяна Младенова File 20 април 2011, 15:43
Тарифа за изплащане на възнаграждения на преподавателите за един академичен час Татяна Младенова File 9 май 2011, 18:59
Рубрика "Наука" Татяна Младенова File 13 май 2011, 12:34
Заповед 74 на Декана на ФзФ Татяна Младенова File 13 май 2011, 12:34
Писмо от Декана на ФзФ относно информация за лицата, които работят с леснозапалими газове и течности Татяна Младенова File 31 май 2011, 11:01
График на смените в почивната база на МУ, София, в Китен. Татяна Младенова File 7 юни 2011, 15:00
График на смените в УНБ "Черноморец", лято 2011 г. Татяна Младенова File 7 юни 2011, 14:59
График на почивните смени в УНБ "Проф. Цв. Бончев", Гьолечица, през лятото на 2011 г. Татяна Младенова File 7 юни 2011, 14:59
Лятно училище "Болонски процес" Татяна Младенова File 22 юли 2011, 18:14
Курсове за обучение Татяна Младенова File 22 юли 2011, 18:15
Почетен знак "Сърцето на България" Татяна Младенова File 22 юли 2011, 18:15
Програма на МААЕ за изследователски контракти за 2011 г. Татяна Младенова File 12 септември 2011, 10:31
Семинар в Карлсруе, Германия: "Управление на знанието в областта на лекционните курсове по ядрена енергетика" Татяна Младенова File 11 октомври 2011, 13:22
Представяне на задачи от тематичния план на ОИЯИ с приоритетно финансиране за 2012 година Татяна Младенова File 11 октомври 2011, 13:22
Набиране на предложения за съвместна работа на български учени в лабораториите на ОИЯИ-Дубна за 2012 година Татяна Младенова File 11 октомври 2011, 13:21
БАН - процедура за избор на директори Татяна Младенова File 19 октомври 2011, 09:50
Удължен срок за набиране на ръкописи за извънрвдния том на Годишника на СУ Татяна Младенова File 19 октомври 2011, 09:50
Писмо от Ректора на СУ относно попълване на индивидуалните планове на преподавателите за 2011/2012 учебна година Татяна Младенова File 21 октомври 2011, 15:07
Пенсионни осигуровки на български учени, работещи в Дубна Татяна Младенова File 4 ноември 2011, 16:23
Срокът за предложения за сътрудничество с Университета в Кьолн е 11.11.2011 г. Татяна Младенова File 10 ноември 2011, 11:49
Заповед на Ректора за тютюнопушенето Татяна Младенова File 11 ноември 2011, 17:12
Становище за системата SUSI 4 Татяна Младенова File 12 септември 2011, 10:31
Заповед 141 на Декана за определяне на отговорници на отоплителните и нагревателни уреди Татяна Младенова File 23 февруари 2012, 10:16
Заповед 140 на Декана на ФзФ Татяна Младенова File 23 ноември 2011, 17:13
Заповед на Ректора на СУ относно 25 ноември Татяна Младенова File 1 декември 2011, 16:02
Предложения за сътрудничество с Московския държавен университет "М. В. Ломоносов" Татяна Младенова File 7 декември 2011, 14:15
Заповед на Ректора на СУ, определяща направленията на Заместник-ректорите Татяна Младенова File 14 декември 2011, 15:28
График на смените в УНБ "Проф. Цветан Бончев" през зима 2011-2012 Татяна Младенова File 15 декември 2011, 15:58
Абонамент за поддръжка на климатици Татяна Младенова File 14 декември 2011, 15:28
Заповед на Декана на ФзФ за реда на провеждане на празненства Татяна Младенова File 15 декември 2011, 15:58
Заповеди 153, 154 и 157 на Декана на ФзФ Татяна Младенова File 19 декември 2011, 18:32
Заповед 155 на Декана на ФзФ Татяна Младенова File 20 декември 2011, 12:14
Заповед 156 на Декана на ФзФ Татяна Младенова File 20 декември 2011, 12:14
Предложения за докторантури Татяна Младенова File 18 януари 2012, 12:08
Заповед 12/13.01.2012 г. на Декана на ФзФ Татяна Младенова File 23 януари 2012, 16:12
Заповед 13/13.01.2012 г. на Декана на ФзФ Татяна Младенова File 23 януари 2012, 16:12
Заповед 14/13.01.2012 г. на Декана на ФзФ Татяна Младенова File 23 януари 2012, 16:17
Предложения за годишните награди "Питагор" 2012 г. Татяна Младенова File 24 януари 2012, 11:34
Заповед на Ректора за ваучери за храна Татяна Младенова File 24 януари 2012, 11:34
Заповед на Ректора за обявяване на конкурс за разработване на научни проекти Татяна Младенова File 8 февруари 2012, 13:53
Писмо от проф. Герджиков относно предложения, във връзка с изготвянето на нов закон за висшето образование Татяна Младенова File 8 февруари 2012, 13:55
отдалечен достъп до СУСИ-4 Татяна Младенова File 23 февруари 2012, 10:06
Предложения за научния календар на СУ за 2012 година Татяна Младенова File 23 февруари 2012, 10:07
Публикуван е планът на ОИЯИ за 2012 година Татяна Младенова File 23 февруари 2012, 10:07
Писмо от Ректора на СУ за отчитане на заетостта на преподавателите през зимния семестър на 2011/2012 учебна година Татяна Младенова File 8 март 2012, 10:53
Конкурсът за студенти по програмата Еразъм ще се проведе на 21.03.2012 г. Татяна Младенова File 8 март 2012, 10:53
Писмо от Декана на ФзФ относно спазване на заповеди 140 и 141 Татяна Младенова File 8 март 2012, 10:53
Квалификационни курсове за служители Татяна Младенова File 9 март 2012, 12:26
Присъединяване към Колективен трудов договор 8 от 2012 г. Татяна Младенова File 9 март 2012, 12:27
Известие към писмото "Квалификационни курсове зая служители" Татяна Младенова File 14 март 2012, 13:34
КТД - линк Татяна Младенова File 9 април 2012, 20:18
Почивна смяна в УНБ "Проф. Цв. Бончев" Татяна Младенова File 9 април 2012, 20:18
Още квалификационни курсове за служители Татяна Младенова File 9 април 2012, 20:18
Голяма награда за научна и изследователска дейност "Софийски университет "Св. Кл. Охридски" Татяна Младенова File 9 април 2012, 20:17
Награда на Столична община за най-добър млад учен на Софийския университет Татяна Младенова File 9 април 2012, 20:17
Великденска отпуска Татяна Младенова File 9 април 2012, 20:17
Синеморец - смени Татяна Младенова File 26 април 2012, 09:29
Синеморец - цени Татяна Младенова File 26 април 2012, 09:29
Китен - условия за ползване на почивната база Татяна Младенова File 26 април 2012, 09:29
« March 2023 »
Mo Tu We Th Fr Sa Su
1 2 3 4 5
6 7 8 9 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28 29 30 31
 

Powered by Plone, the Open Source Content Management System