Personal tools
You are here: Home Архив
Document Actions

Архив

Up one level
 Title   Author   Type   Modified 
Бележити български жени Татяна Младенова File 16 септември 2008, 18:10
Стипендианти в австралийски университети през 2009 г. Татяна Младенова File 16 септември 2008, 18:11
Национална изложба на Русия Татяна Младенова File 13 октомври 2008, 17:34
Чекове за храна Татяна Младенова File 23 декември 2008, 13:10
Заповед за 29-ти и 30-ти декември Татяна Младенова File 23 декември 2008, 13:10
Семинар "Разработване на Неутронна терапия на изследователския реактор ИРТ в София" Татяна Младенова File 11 декември 2008, 16:10
Писмо от Декана на ФзФ относно представяне на списък на предлаганите теми за дипломни работи Татяна Младенова File 5 декември 2008, 13:53
Заповед на Ректора за командироване в чужбина на преподаватели и служители с трудов стаж до 5 години Татяна Младенова File 2 юли 2008, 16:55
Писмо от проф. Попиванов, относно информация за подготовката на годсишния доклад за състоянието и развитието на научните изследвания през 2007 г. Татяна Младенова File 16 септември 2008, 18:11
Заповед на Ректора за провеждане на инструктаж по безопасност, хигиена на труда и противопожарна охрана Татяна Младенова File 13 октомври 2008, 17:34
Предложения за нагарадата "Най-добър млад учен на Софийския университет" Татяна Младенова File 31 октомври 2008, 17:01
Вакантни длъжности ОИЯИ, Дубна Татяна Младенова File 3 ноември 2008, 16:12
Предоставяне на информация за видео системата в Ректората Татяна Младенова File 4 ноември 2008, 18:28
Писмо от БАН относно създаден национален GRID-център Татяна Младенова File 14 ноември 2008, 16:49
Информация относно обявен конкурс за директор на Културния център на Унивесритета и компютърни курсове Татяна Младенова File 27 ноември 2008, 12:37
Писмо от МОСВ относно внос на химикали Татяна Младенова File 27 ноември 2008, 12:37
Заповед на Ректора на СУ относно графика на седмичната заетост на залите Татяна Младенова File 27 ноември 2008, 12:37
МОН - конкурси за отпускане на стипендии Татяна Младенова File 27 ноември 2008, 12:38
Сътрудничество с Университета в Саарбрюкен Татяна Младенова File 28 ноември 2008, 16:34
Сътрудничество с Университета в Кьолн Татяна Младенова File 28 ноември 2008, 16:34
Вакантни длъжности в ОИЯИ Татяна Младенова File 11 декември 2008, 16:10
Решение на Ректорския съвет за сключване на трудови договори след пенсиониране Татяна Младенова File 27 ноември 2008, 12:38
График на учебните занятия през 2008/2009 г. Татяна Младенова File 16 септември 2008, 18:11
Заповед на Ректора относно сроковете за предаване на протоколите от изпити Татяна Младенова File 5 декември 2008, 13:53
Представяне на предложения за докторантури Татяна Младенова File 5 януари 2009, 18:29
Почивни смени и решения на УС на УНБ "Проф. Цв. Бончев" - Гьолечица Татяна Младенова File 5 януари 2009, 18:29
Допълнителен прием за редовни и задочни докторантури Татяна Младенова File 8 януари 2009, 16:34
Европейска школа по физика на високите енергии Татяна Младенова File 8 януари 2009, 16:34
Награди "Питагор" за 2008 г. Татяна Младенова File 8 януари 2009, 16:34
Заповед на Декана за измерване на температурата в аудиториите и в лабораториите Татяна Младенова File 26 януари 2009, 18:02
Предложения за приоритетно финансиране на задачи от тематичния план на ОИЯИ за 2009 г. Татяна Младенова File 26 януари 2009, 18:02
Унищожаване на вредни и опасни химични вещества Татяна Младенова File 26 януари 2009, 18:02
Заповед на Ректора във връзка с промяна на отоплителния режим Татяна Младенова File 26 януари 2009, 18:02
Писмо от ОИЯИ с информация за постигнати резултати във връзка с пускането на "ИРЕН - 1" Татяна Младенова File 10 февруари 2009, 16:29
Лятна школа по физика на плазмата и ядрения синтез Татяна Младенова File 10 февруари 2009, 16:29
Предоставяне на информация за портала на СУ Татяна Младенова File 26 февруари 2009, 11:55
Резервация на самолетни билети и в компания "България Травълбест" Татяна Младенова File 5 март 2009, 17:09
Курсове за обучение Татяна Младенова File 24 март 2009, 17:52
Писмо от Декана за отчитане на часовете за зимния семестър Татяна Младенова File 24 март 2009, 17:52
График на почивните смени в ТД "Китен" Татяна Младенова File 10 април 2009, 19:23
Заповед на Декана за изготвяне на списък на електрическите уреди в помещенията в сграда В Татяна Младенова File 10 април 2009, 19:23
Писмо от зам. ректора по стопански и инвестиционни дейности относно изискванията при заявяване на лабораторно и медицинско оборудване Татяна Младенова File 8 май 2009, 15:03
Заповед на Декана относно пропускателния режим в сградите на ФзФ Татяна Младенова File 19 май 2009, 17:23
Заповед на Ректора за забрана на внасяне на оръжие Татяна Младенова File 26 май 2009, 13:26
График на почивните смени в УНБ "Проф. Цв. Бончев", Гьолечица, през летния сезон на 2009 г. Татяна Младенова File 1 юни 2009, 09:54
Заповед 177 на Ректора на СУ Татяна Младенова File 12 юни 2009, 17:13
Предложения за сътрудничество с Университета в Хайфа, Израел Татяна Младенова File 21 юли 2009, 11:26
Писмо от АЯР относно предложения за командировки в ОИЯИ през 2010 г. Татяна Младенова File 20 октомври 2009, 11:03
Sytrudnichestvo s Koelnski universitet Татяна Младенова File 3 ноември 2009, 13:23
Sytrudnichestvo s Karlovia universitet Татяна Младенова File 17 ноември 2009, 15:46
Срокът за предложения за издателството на СУ за 2010 г. е 20.11.2009 г. Татяна Младенова File 3 декември 2009, 16:24
Ден на отворените врати за електронно обучение в Софийския университет Татяна Младенова File 3 декември 2009, 16:24
График на почивните смени в УНБ "Проф. Цветан Бончев", Гьолечица Татяна Младенова File 3 декември 2009, 16:25
Сътрудничество с Университета в Лайпциг Татяна Младенова File 9 декември 2009, 13:13
Учебен план за магистърска програма "Радиохимия", задочно обучение Татяна Младенова File 24 март 2009, 17:53
Избор на студенти и мобилност на преподаватели по програмата Еразъм Татяна Младенова File 24 март 2009, 17:53
Заповед на Ректора на СУ относно командировките в страната Татяна Младенова File 8 юни 2009, 20:48
Награда за най-добър млад учен на Софийския университет "Св. Кл. Охридски" Татяна Младенова File 8 юни 2009, 20:48
"Грешките на Галилео Галилей, Алберт Айнщайн и ........." - книга, депозирана в библиотеката на ФзФ Татяна Младенова File 21 юли 2009, 11:26
Програма на МААЕ за изследователски контракти за 2009 г. Татяна Младенова File 21 юли 2009, 11:28
Информация за МОН за български проекти по Шеста рамкова програма Татяна Младенова File 21 юли 2009, 11:26
Заповед на директора на ОИЯИ за задължително здравно застраховане Татяна Младенова File 3 ноември 2009, 13:23
Европейска школа по физика на високите енергии, Финландия Татяна Младенова File 12 януари 2010, 16:56
Сътрудничество с Университета в Истанбул Татяна Младенова File 12 януари 2010, 16:56
Сътрудничество с Университета в Букурещ Татяна Младенова File 12 януари 2010, 16:56
Предложения за носител на Голямата награда за научна и изследователска дейност "Софийски университет Св. Климент Охридски" Татяна Младенова File 22 януари 2010, 17:13
Заявки за докторантури Татяна Младенова File 22 януари 2010, 17:13
Обучение по "Разработка и управление на европейски проекти" Татяна Младенова File 28 януари 2010, 16:34
Проекти ЮНЕСКО 2010 - 2011 Татяна Младенова File 18 януари 2010, 13:50
Заповед на Ректора относно възлагане на задачи по проекти в НИС Татяна Младенова File 22 януари 2010, 17:13
Заповед на Ректора за регистриране на документите Татяна Младенова File 28 януари 2010, 16:34
Заповед на Ректора относно изплащане на разходи за квартирни на командировани по договори с външно финансиране Татяна Младенова File 28 януари 2010, 11:39
Достъп до бази данни Татяна Младенова File 16 февруари 2010, 11:51
Писмо за заявление за присъединяванв към КТД Татяна Младенова File 16 февруари 2010, 18:48
Заповед на Декана относно окомплектоване на залите Татяна Младенова File 2 март 2010, 10:22
Заповед на Декана относно промяна на предназначението на помещения Татяна Младенова File 2 март 2010, 10:22
Докторантска програма в областта на педагогическите изследвания Татяна Младенова File 2 март 2010, 10:21
Профилактични прегледи Татяна Младенова File 9 март 2010, 17:26
Предложения за студентска и преподавателска мобилност по програма Еразъм за 2010 - 2011 Татяна Младенова File 12 март 2010, 15:25
График на предварителните кандидат - студентски изпити Татяна Младенова File 12 март 2010, 15:29
Експерти за проекта ENPI 2009 Татяна Младенова File 24 март 2010, 16:55
Награда на Столична община за най-добър млад учен Татяна Младенова File 24 март 2010, 16:54
Присъединяване към КТД номер 7 от 2009 г. Татяна Младенова File 7 април 2010, 17:01
Информация за условията за почивка в базата на Техническия университет в Семково Татяна Младенова File 14 април 2010, 14:19
Нови цени в ТД Китен Татяна Младенова File 22 април 2010, 17:39
Лятна студентска практика в Дубна Татяна Младенова File 22 април 2010, 17:39
Пролетна студентска школа по ядрена физика Татяна Младенова File 28 април 2010, 11:14
Предложения за Майските дни на културата Татяна Младенова File 28 април 2010, 11:14
Заповед на Декана на ФзФ Татяна Младенова File 13 май 2010, 17:47
Изборни хонорувани дисциплини Татяна Младенова File 13 май 2010, 17:47
Интерактивна научна изложба "ФЕНОМЕНТА" Татяна Младенова File 19 май 2010, 18:35
График на почивните смени в Почивната база на МУ - София, Китен Татяна Младенова File 4 юни 2010, 19:20
Семинар - експортен контрол на технологии с двойна употреба Татяна Младенова File 15 юни 2010, 12:14
Достъп до компютърни зали в Университетския изчислителен център Татяна Младенова File 15 юни 2010, 12:27
График на почивните смени в УНБ "Черноморец" Татяна Младенова File 15 юни 2010, 12:03
График на почивните смени в УНБ "Проф. Цв. Бончев" Татяна Младенова File 15 юни 2010, 12:08
График на учебните занятия през 2009/2010 г. Татяна Младенова File 4 септември 2009, 17:20
Програма на МААЕ за изследователски контракти Татяна Младенова File 19 юли 2010, 13:43
Национална агенция за оценяване и акредитация - писмо Татяна Младенова File 22 юли 2010, 17:19
График зимен 2010/2011 Татяна Младенова File 23 септември 2010, 11:28
« March 2023 »
Mo Tu We Th Fr Sa Su
1 2 3 4 5
6 7 8 9 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28 29 30 31
 

Powered by Plone, the Open Source Content Management System