Personal tools
You are here: Home Архив
Document Actions

Архив

Up one level
 Title   Author   Type   Modified 
Отчитане на служебни аванси Татяна Младенова File 14 март 2007, 11:46
График за атестиране на докторантите за 2006 г. Татяна Младенова File 14 март 2007, 11:46
Конференция за официално стартиране на Седма Рамкова програма: 31.01. - 01.02.2007 г., хотел Шератон Татяна Младенова File 14 март 2007, 11:46
Солунски университет - работна програма 2007 Татяна Младенова File 14 март 2007, 11:47
Намерения за предаване на радиоактивни отпадъци през следващите две години Татяна Младенова File 14 март 2007, 11:47
УНБ "Проф. Цв. Бончев" - решения на Управителния съвет Татяна Младенова File 14 март 2007, 11:47
Регионален семинар, Прага, (отработено ядрено гориво), март, 2007 Татяна Младенова File 14 март 2007, 11:47
Заявки за редовно обучение в степен "доктор", за българи живеещи извън България Татяна Младенова File 14 март 2007, 11:47
Попълване на архива на СУ с информация за бивши университетски преподаватели Татяна Младенова File 14 март 2007, 11:47
ОИЯИ - одобрени планове за 2007 г. и 2007-2009 г. Татяна Младенова File 5 март 2007, 17:55
Конкурси за директори на постоянни научни звена при БАН Татяна Младенова File 5 март 2007, 17:56
ТД "Китен" - график на смените през летния сезон на 2007 г. и условия за провеждане на организирани прояви Татяна Младенова File 5 март 2007, 17:58
График на почивните смени през ученическата ваканция - Гьолечица Татяна Младенова File 7 март 2007, 16:27
Заповед на Ректора за връщане на изпитните протоколи в 5-дневен срок Татяна Младенова File 13 март 2007, 16:06
Заповед Великден Татяна Младенова File 28 март 2007, 14:35
Писмо консумативи 2007 Татяна Младенова File 28 март 2007, 14:39
Почивни смени в Гьолечица през зимата на 2007 г. Татяна Младенова File 14 март 2007, 11:46
Международна лятна студентска практика Татяна Младенова File 20 април 2007, 16:52
Ограничен достъп до сградите на Физически факултет Татяна Младенова File 18 май 2007, 08:56
Заповед на Ректора за представително облекло Татяна Младенова File 18 май 2007, 08:56
Лектория по модерни проблеми на физиката, за ученици, студенти и учители Татяна Младенова File 21 май 2007, 14:31
Лятна школа в Китен - Преподаване и учене във ВУЗ Татяна Младенова File 6 юни 2007, 15:02
Почивни смени Гьолечица - 2007 Татяна Младенова File 15 юни 2007, 14:10
Почивни смени - Черноморец Татяна Младенова File 15 юни 2007, 14:11
Програмна акредитация по ОКС "Доктор" - писмо от Декана Татяна Младенова File 20 април 2007, 16:54
Университетски изчислителен център - РС лаборатории Татяна Младенова File 6 юни 2007, 15:02
Командировки в ОИЯИ през 2008 г. Татяна Младенова File 21 юни 2007, 14:57
Набиране на кандидати за национални експерти към генерални дирекции на Европейската комисия Татяна Младенова File 11 юли 2007, 16:21
Вакантни длъжности - ОИЯИ Татяна Младенова File 11 юли 2007, 16:21
Ползване на отпуски през 2007 г. Татяна Младенова File 16 юли 2007, 13:23
Български атомен форум - съобщение за конференция Татяна Младенова File 1 август 2007, 13:36
Писмо на Ректора, относно Ботаническата градина Татяна Младенова File 12 септември 2007, 13:46
Австралийски стипендии за млади български научни работници Татяна Младенова File 12 септември 2007, 13:40
Писмо на Ректора на СУ Татяна Младенова File 16 юли 2007, 13:24
Програма за изследователски контракти на МААЕ за 2007 г. Татяна Младенова File 6 юни 2007, 15:00
Изключване на електрическото захранване след работно време Татяна Младенова File 21 юни 2007, 14:58
Предложения за кандидатури Татяна Младенова File 18 октомври 2007, 15:53
Инструкция за заявяване на ремонти Татяна Младенова File 19 октомври 2007, 13:25
Сътрудничество с Университета в Кьолн Татяна Младенова File 24 октомври 2007, 16:54
Сътрудничество с Хамбургския университет Татяна Младенова File 9 ноември 2007, 13:46
Писмо от изпълнителния директор на Националната програма за реформи Татяна Младенова File 9 ноември 2007, 13:48
Заповед на Ректора за еднократно изплащане на 150 лв. Татяна Младенова File 15 ноември 2007, 15:41
Писмо относно данъчни облекчения за деца Татяна Младенова File 23 ноември 2007, 18:50
Сътрудничество с Ягелонския университет Татяна Младенова File 26 ноември 2007, 19:35
Номинации за годишната награда на МОН "За особен принос в науката" Татяна Младенова File 27 ноември 2007, 16:32
График на смените в УНБ "Проф. Цв. Бончев" - Гьолечица, през зимата на 2008 г.г. Татяна Младенова File 3 декември 2007, 10:21
Сътрудничество с Република Филипини Татяна Младенова File 5 декември 2007, 16:24
Еднократно изплащане на 100 лева Татяна Младенова File 5 декември 2007, 16:26
Откриване на процедура по представяне на задачи от тематичния план на ОИЯИ за 2008 г. Татяна Младенова File 7 декември 2007, 12:41
Заповед на Ректора на СУ относно "документооборота" Татяна Младенова File 7 декември 2007, 12:48
Стипендии за студенти, преподаватели и изследователи за обучение, специализация и др. Татяна Младенова File 7 декември 2007, 13:22
Писмо от Декана на ФзФ, относно предложения за теми за бакалавърски дипломни работи Татяна Младенова File 7 декември 2007, 13:37
Актуализиране на списъка с изборните бакалавърски курсове Татяна Младенова File 14 януари 2008, 15:19
Предложения за докторанури Татяна Младенова File 14 януари 2008, 15:22
Заповеди на Декана за противопожарната безопасност п Татяна Младенова File 22 октомври 2007, 16:07
Подновяване на дебитни карти на ПИБ Татяна Младенова File 22 януари 2008, 15:09
Почивни смени и график на мероприятия в ТД "Китен" Татяна Младенова File 29 януари 2008, 17:24
Заповед на Декана, относно предаване на метални, пластмасови и дървени отпадъци Татяна Младенова File 29 януари 2008, 17:28
Предложения за теми за съвместна работа със Солунския университет Татяна Младенова File 30 януари 2008, 17:38
Предоставяне на информация относно наличие на газови бутилки и химикали в помещенията Татяна Младенова File 6 февруари 2008, 11:26
Договор с Университета Хилдесхайм, Германия Татяна Младенова File 12 февруари 2008, 19:12
Национална конференция "Хуманизъм и прагматизъм" Татяна Младенова File 12 февруари 2008, 19:16
Писмо от Посолството на Ирак Татяна Младенова File 29 февруари 2008, 15:55
Конкурс за стипендии за млади научни работници и докторанти на Фонда "Кралица Ядвига" Татяна Младенова File 14 март 2008, 12:56
Предложения за кандидатури за членове на комисии към ФНИ, МОН Татяна Младенова File 14 март 2008, 13:11
Писмо от Декана на ФзФ, относно "Ден на отворените врати" Татяна Младенова File 20 март 2008, 16:21
Почивна смяна в УНБ "Проф, Цветан Бончев", Гьолечица, през ученическата ваканция Татяна Младенова File 20 март 2008, 16:21
Писмо от проф. Ив. Петков за представяне на списъци с лабораторните апарати, инструменти, консумативи и аксесоари за тях Татяна Младенова File 20 март 2008, 16:20
Заповед на Ректора за дните 29 и 30 април 2008 г. Татяна Младенова File 25 март 2008, 18:34
Предложения за съставяне на издателския план на Университетско издателство за 2008 г. Татяна Младенова File 31 март 2008, 16:49
Заповед на Ректора за съставяне на длъжностни характеристики Татяна Младенова File 10 април 2008, 16:10
Заявки за пожарогасители Татяна Младенова File 29 февруари 2008, 15:52
Заповед на Ректора за работното време на служителите Татяна Младенова File 6 февруари 2008, 11:11
Компютърни курсове за служителите на СУ Татяна Младенова File 10 април 2008, 16:10
Нова заповед на Ректора за почивните дни 24.04.2008 - 30.04.2008 г. Татяна Младенова File 10 април 2008, 16:09
Великденска добавка Татяна Младенова File 10 април 2008, 16:09
Лектория за студенти в Благоевград Татяна Младенова File 16 април 2008, 17:19
Писмо от Ректора - медийни изяви Татяна Младенова File 16 април 2008, 17:20
Писмо от Университета в Cordoba Татяна Младенова File 21 април 2008, 18:38
Заповед на Ректора на СУ относно командировки в страната Татяна Младенова File 21 януари 2008, 10:28
Подобряване на административната дейност Татяна Младенова File 29 февруари 2008, 15:52
Изключване на електрическото захранване след работа Татяна Младенова File 29 февруари 2008, 15:52
Предложения за промени в Правилника за устройството и дейността на Софийския университет Татяна Младенова File 2 април 2008, 10:39
Международна лятна студентска практика Татяна Младенова File 22 май 2008, 11:03
Чуждоезиково обучение Татяна Младенова File 22 май 2008, 11:03
Програма за действие по Инструмента за сътрудничество с индустриално развитите държави - набиране на предложения Татяна Младенова File 22 май 2008, 11:02
Венелин Кожухаров - носител на наградата на конкурса „Лаборатория за слава Феймлаб” и ще представи България на международния финал на конкурса в Обединеното кралство Татяна Младенова File 22 май 2008, 11:02
Заповед на Ректора Татяна Младенова File 22 май 2008, 11:02
Предложения за дати за юнската сесия на 2007/2008 учебна година Татяна Младенова File 2 юни 2008, 17:14
Издаване на поредица "Университетско наследство" Татяна Младенова File 2 юни 2008, 17:14
Социологическо проучване на тема "Научно изследователската дейност в СУ "Св. Кл. Охридски"" Татяна Младенова File 6 юни 2008, 09:00
Договори с ФНИ към МОН Татяна Младенова File 24 юни 2008, 15:53
Дневник за изключване на електрическото захранване Татяна Младенова File 24 юни 2008, 15:53
График на септемврийската поправителна сесия Татяна Младенова File 24 юни 2008, 15:53
Информация от Международния отдел относно двустранните договори на СУ с чуждестранните университети Татяна Младенова File 2 юли 2008, 16:56
Заповед на Ректора за предаване в Университетския архив на обяви, афиши, диплянки и др. Татяна Младенова File 2 юли 2008, 16:56
Проектиране на съвременен склад на СУ Татяна Младенова File 24 юни 2008, 15:53
Заповед на Ректора за ползване на платените отпуски Татяна Младенова File 2 юли 2008, 16:55
Предоставяне на информация за курсовете, които могат да бъдат преподавани на чужди езици Татяна Младенова File 2 юли 2008, 16:55
Заповед на Ректора на СУ за работното време през периода 07-31.07.2008 г. Татяна Младенова File 15 юли 2008, 14:47
« June 2023 »
Mo Tu We Th Fr Sa Su
1 2 3 4
5 6 7 8 9 10 11
12 13 14 15 16 17 18
19 20 21 22 23 24 25
26 27 28 29 30
 

Powered by Plone, the Open Source Content Management System