Персонални средства
Вие сте тук: Начало Състав
Действия към документ

Катедра "Атомна Физика"

Последна промяна 9 ноември 2021, 04:37

Състав на катедра "Атомна физика"

Ръководител на катедрата

 Доц. д-р Красимир Крумов Митев
стая: В10
тел.: 8161-292
Пликче kmitevМамунаphys.uni-sofia.bg

Научно-преподавателски състав


Проф. дфзн Георги Иванов Райновски

стая: Б 442

тел.: 8161-872

e-mail: rig@phys.uni-sofia.bg


Проф. дфзн Венцислав Русанов Янков
стая: В34
тел.: 8161-796
Пликче rusanovМамунаphys.uni-sofia.bg

Проф. дфзн Добромир Стефанов Пресиянов
стая: В10
тел.: 8161-268, 868-70-09
Пликче pressyanМамунаphys.uni-sofia.bg

Проф. дфзн Леандър Борисов Литов
стая: В36
тел.: 8161-410, 8161-264; 862 25 46
Пликче litovМамунаphys.uni-sofia.bg

Проф.  дфзн Румен Василев Ценов
стая: В49
тел: 8161-850
Пликче tsenovМамунаphys.uni-sofia.bg


Доц. д-р Борислав Атанасов Павлов

стая: В36

тел.: 8161-410

e-mail: pavlov@phys.uni-sofia.bg


Доц. д-р Венелин Валериев Кожухаров

стая: В36

тел.: 8161-410

e-mail: venelin@phys.uni-sofia.bg

 Доц. д-р Илко Митков Русинов
стая: В26
тел.: 8161-239
Пликче irusinovМамунаphys.uni-sofia.bg

Доц.  д-р Калин Ангелов Гладнишки
стая: А316
тел.: 8161-834
Пликче kagМамунаphys.uni-sofia.bg

Доц.  д-р Красимир Крумов Митев
стая: В10
тел.: 8161-292
Пликче kmitevМамунаphys.uni-sofia.bg

Доц. д-р Мариян Величков Богомилов
стая: В 49
тел: 8161-409
Пликче marian@phys.uni-sofia.bg

Доц. д-р Пейчо Стоев Петков

стая: В30

тел.: 81 61 - 360

e-mail: peicho@phys.uni-sofia.bgГл. ас. д-р Галина Ванкова-Кирилова
стая: В49
тел: 8161-850
Пликче galiaМамунаphys.uni-sofia.bg


гл. ас. д-р Диана Цветанова Кочева

стая: В27

тел.: 81 61 829

e-mail: dkocheva@phys.uni-sofia.bg


Гл. ас. д-р Стоян Кръстев Писов

стая: В25
тел.: 8161-828
Пликче pisovМамунаphys.uni-sofia.bg

Гл. ас. д-р Страхил Георгиев Бойчев
стая: В10 
тел: 8161-837, 8161-292

Пликче strahilgМамунаphys.uni-sofia.bg


ас. д-р Момчил Николаев Найденов

стая: В36

те.: 8161 - 410

 e-mail: mnaydenov@phys.uni-sofia.bgФизици

Физ. Васил Николов Гурев
стая: А314
тел.: 8161-359
Пликче gourevМамунаphys.uni-sofia.bg

Инж.хим. Петко Иванов Узунов
стая: В10
тел: 8161-268, 868-70-09
Пликче uzunovМамунаphys.uni-sofia.bg

Физ. Татяна Николаева Младенова
стая: В24
тел.: 8161-264
Пликче tatianaМамунаphys.uni-sofia.bg

Физ. Тодор Трендафилов Иванов
стая: В24
тел.: 8161-264
Пликче todor.tr.ivanov@gmail.com

Физ. Чавдар Чавдаров Дуцов

стая: В10

тел.: 8161 837

e-mail: chavdar.dutsov@gmail.com


Физ. Симона Илиева Илиева

стая: В49

тел.: 8161 409

e-mail: silieva@phys.uni-sofia.bgПЕНСИОНИРАНИ ЧЛЕНОВЕ НА КАТЕДРАТА ПРЕЗ 2006 г.

Доц. д-р Анка Петрова Минкова
стая: В27
тел.: 8161-829
Пликче animinМамунаphys.uni-sofia.bg


Доц. д-р Иван Григоров Манджуков
стая: В32
тел.: 8161-380
Пликче ivmanМамунаphys.uni-sofia.bg


ПЕНСИОНИРАНИ ЧЛЕНОВЕ НА КАТЕДРАТА ПРЕЗ 2009 г.

Доц. дбн Върбан Минков Савов

стая: В23

тел.: 8161 - 305

e-mail: savovvm@phys.uni-sofia.bg

ПЕНСИОНИРАНИ ЧЛЕНОВЕ НА КАТЕДРАТА ПРЕЗ 2010 г.

Физ. Татяна Ангелова Бошкова
стая: В10
тел.: 8161-837, 868-70-09

boshkova@phys.uni-sofia.bg

ПЕНСИОНИРАНИ ЧЛЕНОВЕ НА КАТЕДРАТА ПРЕЗ 2012 г.

Доц. д-р Димитър Иванов Колев
стая: В49
тел.: 8161-409
Пликче dkolevМамунаphys.uni-sofia.bg

ПЕНСИОНИРАНИ ЧЛЕНОВЕ НА КАТЕДРАТА ПРЕЗ 2016 г.

Проф. дфзн Ана Пройкова

стая В25

тел.: 8161 - 828

anap@phys.uni-sofia.bg

ПЕНСИОНИРАНИ ЧЛЕНОВЕ НА КАТЕДРАТА ПРЕЗ 2020 Г.

Проф. дфзн Румен Ценов

стая В49

тел.: 8161 - 850

e-mail:tsenov@phys.uni-sofia.bg


проф. дфзн Леандър Литов

стая: В36

тел.: 8161 - 410

e-mail: litov@phys.uni-sofia.bg

Пенсионирани членове на катедрата през 2021 г.

доц. дфзн Михаил Чижов

mih@phys.uni-sofia.bg


Докторанти

Елена Милева Костадинова
Димитър Росенов Пенев
Росица Иванова Палакарчева
Иван Михайлов Цанев
Снежина Ивелинова Димитрова
Николай Иванов Иванов
Тодор Трендафилов Иванов

Антон Руменов Петров

Росен Иванов Матев

Димитър Петров Димитров

Росица Венциславова Маринова

Елисавета Любомирова Миладинова

Десислава Димова КостадиноваЗАЩИТИЛИ ДОКТОРАНТИ

Чавдар Чавдаров Дуцв, 2021

Симона Илиева Илиева, 2021

Милена Кристиянова Стоянова, 2021

Емил Георфиев Георгиев, 2020

Момчил Николаев Найденов, 2020

Мая Валериева Тановска, 2019

Лилия Атанасова Атанасова,

Диана Цветанова Кочева, 2018

Станимир Петров Кисьов, 2016

Елена Боянова Лилкова, 2015

Румяна Милева Хаджийска, 2014

Красимира Чакърова - Янкова, 2014

Страхил Бойчев Георгиев, 2012

Ивелина Стоянова Димитрова, 2011

Виктор Благоев Гущеров, 2011

Лилия Страхилова Владимирова, 2010

Йордан Иванов Караджов - 2009

Евелина Михова Маринова - 2008

Христо Стефанов Илиев - 2008

Борислав Атанасов Павлов - 2008

Венелин Валериев Кожухаров - 2008

Пейчо Стоев Петков - 2008

Антон Антонов Димитров, 2007

Андрей Атанасов Блажев, 2005
Калин Ангелов Гладнишки, 2004
Мариян Величков Богомилов, 2006
Радомира Лозева Лозева, 2004
Росен Радев, 2002
Мирослав Данчев, 2002
Стоян Кръстев Писов, 200
3
Стоян Емилов Стойнев, 2005

Мартин Василев Макариев, 2007ДОКТОРАНТИ, ОТЧИСЛЕНИ С ПРАВО НА ЗАЩИТА
Мария Иванова Тричкова

Дамян Йорданов Грънчаров

Ангел Атанасов Гивечев

Милена Христова Дюлендарова, 2010

Галина Иванова Деянова - 2008 

Никола Илиев Николов - 2008

Димитър Стефанов Панайотов, 2006

Павел Николаев Детистов

Евгения Петрова Рахова, 200...
Студенти в магистърска програма ФЯЕЧ

Мирослав Божидаров Бончев

Ралица Димитрова Димитрова

Георги Любенов Петков
ЗАЩИТИЛИ МАГИСТРИ

Симона Илиева Илиева, 2017

Милена Кристиянова Стоянова, 2017

Антон Руменов Петров, 2017

Тодор Трендафилов Иванов, 2016

Пламенна Николаева Венкова, 2016

Мария Иванова Тричкова, 2015

Илия Димитров Димитров, 2015

Диана Цветанова Кочева, 2015

Ивайло Юлиев Пастухов, 2014

Виктор Александров Арсов, 2014

Десислава Петкова Иванова, 2014

Полина Асенова Търпоманова, 2014

Ася Иванова Дикова, 2013

Константин Георгиев Шегунов, 2013

Красимир Николаев Кръстев, 2013

Снежана Ташева Ташева, 2013

Станимир Петров Кисьов, 2012

Динко Русев Атанасов, 2012

Росен Иванов Матев, 2011

Анелия Караджинова, 2011

Иглика Веселинова Лесигярска, 2009
Мирена Ивова Рикова, 2009

Румяна Милева Хаджийска, 2008

Евелина Михова Маринова. 2008

Деян Петков Радулов, 2008

Андрей Руменов Маринов, 2008

Венелин Валериев Кожухаров, 2008

Пламен Христов Хопчев, 2008

Савина Илкова Савова, 2007 г.

Павел Стайков Стайков, 2007

Васил Златилов Вергилов, 2006
Йордан Иванов Караджов, 2005 г.
Милена христова Дюлендарова, 2005 г.
Стоянка Кирилова Илиева, 2005 г.
Галина Иванова Деянова, 2003 г.
Людмила Георгиева Симеонова, 2002 г.
Александър Стоилов Александров, 2002 г.
Антон Антонов Димитров, 2002
Димитър Стефанов Панайотов, 2002
Володя Иванов Велев, 2002
Пламен Стоянов Бекяров, 2002
Ирина Наскова Настева, 2002
Иван Петров Дайков, 2002
Недялка Янкова Чанкова, 2001
Николай Иванов Иванов, 2001
Анатоли Цонев Найденов, 2001
Мария Петрова Клеченова, 2001
Кина Пламенова Тодорова, 2001
Пейчо Стоев Петков, 2001
Йордан Иванов Янев, 2001
Сребрин Колев Георгиев, 2001
Радомира Лозева Лозева, 2001
Христо Христов Маринов, 2001
Димитър Атанасов Добчев, 2001
Хубен Ганев Ганев, 2001
Евгения Петрова Дайкова, 2001
Мартин Василев Макариев, 2001
Борислав Атанасов Павлов, 2001
Ивана Радославова Христова, 2001
Данислав Цветанов Сапунджиев, 2000
Дамян Иванов Терзийски, 2000
Албена Любомирова Найденова, 2000
Красимир Крумов Митев, 2000
Ралица Любомирова Драгомирова, 2000
Таньо Пенев Танев, 2000
Златин Радомиров Енинов, 2000
Радостин Димов Симитев, 2000
Генчо Йорданов Русев, 1999
Андрей Атанасов Блажев, 1999
Петър Христофоров Ванков, 1999
Стефка Георгиева Матева, 1999
Калин Ангелов Гладнишки, 1999
Мариян Величков Богомилов, 1999
Любомир Тодоров Димитров, 1999
Ирина Георгиева Зартова, 1999
Здравко Асенов Спасов, 1999
Цветелин Пенев Црънчев,
Василиос Вайос Керамицис, 1998
Стоян Емилов Стойнев, 1998
Стефан Пешев Лалковски, 1998
Йордан Владимиров Дамгов, 1998
Антон Спасов Дърменов, 1998
Пламен Стефанов Буташков, 1998
Миляна Николаева Минева, 1998
Радослав Петров Лазаров, 1997
Руслан Веселинов Златев, 1997
Любомир Илиев Пашов, 1997
Гатьо Николаев Гатев, 1997
Николай Спасов Дърменов, 1997
Александър Александров Донков, 1997
Александър Лъчезаров Митев, 1997
Георги Симов Симеонов, 1996
Йорданка Йорданова Илиева, 1996
Галина Цветанова Ванкова, 1996
Цветан Валериев Чешков, 1996
Орлин Богомилов Йорданов, 1996
Илко Тодоров Касабов, 1996
Мирослав Тодоров Данчев, 1996
Борис Крумов Караджов, 1996
Йордан Иванов Кацаров, 1996
Георги Иванов Райновски, 1996
Атанас Иванов Величков, 1996
Елеонора Йорданова Кръстева, 1995
Стефан Маринов Пачеджиев, 1995
Ангел Спасов Димитров, 1995
Георги Петров Георгиев, 1995
Стефан Радославов Пиперов, 1995
Георги Костадинов Заманов, 1995
Любен Аргирив Колев, 1995
Елена Александрова Стефанова, 1995
Косьо Цветков Войчев, 1995
Асен Димитров Куманов, 1994
Мирослав Цветков Войчев, 1994

You'll need Skype CreditFree via Skype
« Август 2022 »
По Вт Ср Че Пе Съ Не
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30 31
 

Powered by Plone, the Open Source Content Management System