Персонални средства
Вие сте тук: Начало Събития
Действия към документ

Събития

Едно ниво нагоре
Научни събития — Последна промяна 26 ноември 2006, 21:02
Катедрен съвет — Последна промяна 18 февруари 2022, 16:06
Факултетен съвет — Последна промяна 24 ноември 2006, 18:55
 
CMS Times — Последна промяна 21 март 2007, 15:27
Връзка към CMS Times, кътето е представена част от работата на членове от катедрата по експеримента CMS
Мюонната система на CMS е готова ! — Последна промяна 21 ноември 2007, 13:02
Мюонните станции в централната част на експеримента CMS са инсталирани в детекторния комплекс. В колектива участват специалисти от катедра Атомна физика и ИЯИЯЕ БАН.

Powered by Plone, the Open Source Content Management System