Personal tools
You are here: Home Защити на дипломни работи на 17.05.2007 г.
Document Actions

Защити на дипломни работи на 17.05.2007 г.

last modified 9 май 2007, 18:05

 

 

СЪОБЩЕНИЕ

 

 

На 17.05.2007 г. (четвъртък) от 11:15 часа, в аудитория А315, ще се състои защита на магистърски дипломни работи на:

 

1.  Савина Илкова Савова

Тема на дипломната работа: Детектиране на D* мезонни разпади в протон-протонни взаимодействия на експеримента ALICE.

Научен ръководител: доц. д-р Л. Литов (Физически факултет на СУ)

 

 

2.  Павел Стайков Стайков

Тема на дипломната работа: Моделно пресмятане на времето на живот на позитрони в паладиева решетка с водород и хелий.

Научен ръководител: ст. н. с. I ст. дфн Т. Троев (ИЯИЯЕ на БАН)

 

Поканват се всички интересуващи се!


Powered by Plone, the Open Source Content Management System