Personal tools
You are here: Home Защита на дипломна работа на 09.05.2013 г.
Navigation
 
Document Actions

Защита на дипломна работа на 09.05.2013 г.

What Convention
When 9 май 2013
from 11:15 to 12:10
Where А315
Add event to calendar vCal (Windows, Linux)
iCal (Mac OS X)
last modified 6 януари 2016, 10:49
Защита на магистърска дипломна работа от Константин Шегунов.
Тема: Инерчен момент на 98Sr в контекста на модел експлицитно запазващ броя частици.
Научен ръководител: асистент Людовик Боно
Научни консултанти: проф. Филип Кантен и асистент Христо Лафчиев
Рецензент: доц. Мирослав  Данчев

Powered by Plone, the Open Source Content Management System