Personal tools
You are here: Home Защита на дипломна работа 30.06.2016 г.
Navigation
 
Document Actions

Защита на дипломна работа 30.06.2016 г.

What Convention
When 30 юни 2016
from 11:15 to 12:50
Where А315
Add event to calendar vCal (Windows, Linux)
iCal (Mac OS X)
last modified 27 юни 2016, 17:53

З А Щ И Т А   НА   М А Г И С Т Ъ Р С К А   Д И П Л О М Н А   Р А Б О Т А

 

30.06.2016 г. (четвъртък) от 11:15 часа, в аудитория А315

Пламенна Николаева Венкова

 

Тема на дипломната работа

 " Изследване на характеристиките на мюонния спектрометър на експеримента SHiP в ЦЕРН с помощта на симулационни пресмятания".

Научен ръководител:  проф. дфзн Р. Ценов

 Рецензент: гл. ас. д-р П. Петков

 

 

 

Поканват се всички интересуващи се!


Powered by Plone, the Open Source Content Management System