Personal tools
You are here: Home Защита на дипломна работа 13.10.2016 г.
Document Actions

Защита на дипломна работа 13.10.2016 г.

What Appointment
When 13 окт 2016
from 11:15 to 12:30
Where А315
Add event to calendar vCal (Windows, Linux)
iCal (Mac OS X)
last modified 6 октомври 2016, 15:24

З  А  Щ  И  Т  А     НА     Д  И  П  Л  О  М  Н  А     Р  А  Б  О  Т  А

                                           НА

13 ОКТОМВРИ 2016 Г. ОТ 11:15 ЧАСА В АУДИТОРИЯ А315


ДИПЛОМАНТ: ТОДОР ТРЕНДАФИЛОВ ИВАНОВ

ТЕМА: "Изграждане на изчислителна инфраструктура за обработка на данни от експерименти във областта на физиката на високите енергии."

НАУЧЕН РЪКОВОДИТЕЛ: ДОЦ. Д-Р ЛЕАНДЪР ЛИТОВ

РЕЦЕНЗЕНТ: ПРОФ. Д-Р ВЛ. ДИМИТРОВ


Powered by Plone, the Open Source Content Management System