Персонални средства
Вие сте тук: Начало Събития Научни събития Атестационни доклади на доторанти
Действия към документ

Атестационни доклади на доторанти

Едно ниво нагоре
Папка за докладите, изнесени на катедрените семинари.
Атестационен доклад на Иван Цанев 2022 г — Последна промяна 13 юли 2022, 17:11
 
Атестационен доклад на редовния докторант в катедра "Атомна физика" Милена Стоянова, юни 2020 — Последна промяна 11 юни 2020, 19:51
 
Атестационен доклад на редовния докторант в катедрата Иван Цанев 2019 г. — Последна промяна 9 юли 2019, 14:32
 
Атестационен доклад на редовния докторант в катедрата Снежина Димитрова 2019 г. — Последна промяна 8 юли 2019, 09:23
 
Атестационен доклад на редовния докторант в катедрата Антон Петров 2019 г. — Последна промяна 5 юли 2019, 10:43
 
Атестационен доклад на редовния докторант в катедрата Симона Илиева 2019 г. — Последна промяна 4 юли 2019, 16:24
 
Атестационен доклад на редовния докторант в катедрата Тодор Иванов 2019 г. — Последна промяна 4 юли 2019, 15:54
 
Атестационен доклад на редовния докторант в катедрата Милена Стоянова 2019 г. — Последна промяна 28 юни 2019, 11:57
 
Атестационен доклад на задочния докторант в катедрата Мария Тричкова,14.06.2018 — Последна промяна 15 юни 2018, 11:53
 
Атестация на редовния докторант в катедрата Милена Стоянова, 14.06.2018 — Последна промяна 15 юни 2018, 11:52
 
Атестационен доклад на редовния докторант в катедрата Симона Илиева, 07.06.2018 г. — Последна промяна 8 юни 2018, 15:53
 
Атестационен доклад на редовния докторант в катедрата Диана Кочева, 22.06.2017 г. — Последна промяна 22 юни 2017, 14:29
 
Атестационен доклад на редовния докторант в катедрата Мая Тановска, 22.06.2017 г. — Последна промяна 5 юли 2017, 14:45
 
Атестационен доклад на задочния докторант в катедрата Емил Георгиев за 2016 г. — Последна промяна 24 януари 2017, 14:54
 
Атестационен доклад на редовния докторант в катедрата Росица Маринова, 12.01.2017 г. — Последна промяна 16 януари 2017, 16:36
 
Атестационен доклад на редовния докторант Диана Кочева, 23.06.2016 г. — Последна промяна 28 юни 2016, 12:19
 
Атестационен доклад на редовния докторант Мая Тановска, 14.01.2016 г. — Последна промяна 19 януари 2016, 13:13
 
Атестационен доклад на редовния докторант Десислава Димова, 14.01.2016 г. — Последна промяна 15 януари 2016, 10:05
 
Атестационен доклад на задочния докторант Емил Георгиев, 14.01.2016 г. — Последна промяна 14 януари 2016, 14:35
 
Атестационен доклад на редовния докторант Станимир Кисьов, 07.01.2016 г. — Последна промяна 7 януари 2016, 14:44
 
Атестационен доклад на редовния докторант Елена Лилкова — Последна промяна 6 януари 2016, 10:32
 
Атестационен доклад на редовния докторант Д. Грънчаров — Последна промяна 6 януари 2016, 10:33
 
Атестационен доклад на редовния докторант Лили Владимирова — Последна промяна 6 януари 2016, 10:30
 
Атестационен доклад на редовния докторант Антон Димитров — Последна промяна 6 януари 2016, 10:29
 
Атестационен доклад на задочния докторант в катедрата Емил Георгиев. Декември 2014. — Последна промяна 8 юни 2018, 15:55
 
Атестационен доклад на редовния докторант в катедрата Росен Матев. Януари 2015. — Последна промяна 6 януари 2015, 10:22
 
Атестационен доклад на Страхил Георгиев януари 2009 г. — Последна промяна 9 януари 2009, 16:00
 
Атестационен доклад на Ивелина Димитрова, януари 2009 — Последна промяна 9 януари 2009, 16:00
 
Доклад на Мирослав Данчев от 30.11.2006 — Последна промяна 10 декември 2006, 18:56
Доклад, изнесен от Мирослав Данчев на катедрения семинар на 30.11.2006
Доклад на Калин Гладнишки, 23.11.2006 — Последна промяна 10 декември 2006, 18:56
Доклад на Калин Гладнишки, изнесен на Катедрен семинар на 23.11.2006 г.
Доклад на Лилия Атанасова, 07.12.2007 — Последна промяна 10 декември 2006, 23:46
Атестационен доклад за 2006 г. на редовната докторантка Лилия Атанасова.
Доклад на Антон Димитров на 11.01.2007г. — Последна промяна 23 януари 2007, 11:24
Атестационен доклад на редовния докторант Антон Димитров за 2006 г.
Доклад на Лилия Владимирова на 18.01.2007 г. — Последна промяна 23 януари 2007, 13:27
Атестационен докладе на редовната докторантка Лилия Владимирова за 2006 г.
Атестационен доклад на Виктор Гущеров за 2006 г. — Последна промяна 24 януари 2007, 14:36
 
Атестационен доклад на Йордан Караджов — Последна промяна 25 януари 2007, 09:54
 
Атестационен доклад на Галина Деянова — Последна промяна 1 март 2007, 13:42
 
Атестационен доклад на Евелина Маринова — Последна промяна 22 февруари 2007, 10:00
 
ESSAY FOR QUANTUM MECHANICAL INITIAL CONDITIONS AND GRAVITI WAVE, by Pavel Kamenov — Последна промяна 1 март 2007, 13:39
 
Quantum Mechanical Initial Conditions and Gravity (Copenhagen’s Illusions) — Последна промяна 27 юли 2007, 13:26
Presentation of the above book by his author Prof. Pavel S. Kamenov
Атестационен доклад на Милена Дюлендарова — Последна промяна 2 март 2007, 12:23
 
Атестационен доклад на Страхил Георгиев — Последна промяна 9 януари 2009, 16:00
 
Архив — Последна промяна 5 януари 2015, 05:03
 
Атестационен доклад на Ивелина Димитрова — Последна промяна 9 януари 2009, 16:01
 

Powered by Plone, the Open Source Content Management System