Personal tools
You are here: Home 413/25.06.2020 г.
Document Actions

413/25.06.2020 г.

What Appointment
When 25 юни 2020
from 11:15 to 13:10
Where https://us02web.zoom.us/j/81936363226?pwd=eittWWNTbkRzT09KKzFSSkFYUFlKZz09
Add event to calendar vCal (Windows, Linux)
iCal (Mac OS X)
last modified 22 декември 2021, 10:22

Дневен ред:

1. Предварителна защита на дисертация за придобиване на обеазователната и научна степен "доктор" от Димитър Димитров, задочен докторант в катедрата.

Тема: "Облъчване от радон на професионални групи, ангажирани в добивната промишленост".

Научен ръководител: проф. дфзн Добромир Пресиянов

2. Разни

Дисертация на Д. Димитров

Автореферат


Powered by Plone, the Open Source Content Management System