Personal tools
You are here: Home 411/29.05.2020
Navigation
 
Document Actions

411/29.05.2020

What Meeting
When 29 май 2020
from 11:15 to 13:05
Where дистанционно
Add event to calendar vCal (Windows, Linux)
iCal (Mac OS X)
last modified 22 декември 2021, 10:23

Дневен ред:

Предзащита на дисетационен труд от докторанта на свободна подготовка Сребрин Колев за придобиване на научната и образователната степен "доктор".

Тема на дисертацията: Нестационарна формулировка на нодалния метод HEXNEM 3 за решаване на уравнението на неутронен пренос в дифузно приближение

Научен консултант: доц. д-р Ивайло Христосков

автореферат

становище във връзка с процедурата за предотвратяване на плагиатство

протокол за проверка на оригиналността

заявление от Ср. Колев


Powered by Plone, the Open Source Content Management System