Personal tools
You are here: Home 407/09.01.2020
Navigation
 
Document Actions

407/09.01.2020

What Convention
When 9 яну 2020
from 11:15 to 13:10
Where A 315
Add event to calendar vCal (Windows, Linux)
iCal (Mac OS X)
last modified 3 януари 2020, 12:49
Дневен ред:
1. Предзащита на дисертационен труд от редовния докторант в катедрата Момчил Найденов за придобиване на образователната и научна степен "доктор". Научен ръководител доц. дфзн М. Чижов
Тема на дисертацията: "Изучаване на свойствата на силно взаимодействащи частици в модела Намбу - Йона - Лазинио".
2. Атестация на задочния докторант в катедрата Димитър Пенев
3. Възлагане на четене на лекции през летния семестър на 2019/2020 учебна година и заявки за изготвяне на разписа на занятията.
4. Заявки за докторантури за 2020/2021 учебна година
5. Предложение от доц. д-р Д. Колев
6. Актуализиране на страницата на катедрата.

Powered by Plone, the Open Source Content Management System