Personal tools
You are here: Home Архив съобщения за КС КС382/26.04.2018 г.
Navigation
 
Document Actions

КС382/26.04.2018 г.

What Convention
When 26 апр 2018
from 10:15 to 12:40
Where А315
Add event to calendar vCal (Windows, Linux)
iCal (Mac OS X)
last modified 26 април 2018, 14:21

Дневен ред:

1. Атестиране и отчисляване на докторант

2. Предварителна защита на дисертационен труд за присъждане на научната и образователна степен "доктор" от редовния докторант в катедрата Диана Кочева.

Тема на дисертацията: "Експериментално изследване на нисколежащите квадруполни възбуждания в ядрото 212 Po."

Научен ръководител проф. дфзн Георги Райновски


Powered by Plone, the Open Source Content Management System