Personal tools
You are here: Home Архив съобщения за КС 383/03.05.2018
Navigation
 
Document Actions

383/03.05.2018

What Convention
When 3 май 2018
from 11:15 to 13:20
Where А315
Add event to calendar vCal (Windows, Linux)
iCal (Mac OS X)
last modified 22 декември 2021, 10:25

дневен ред:

1. Предзащита на дисертационен труд от редовния докторант в катедрата Лилия Атанасова.

Тема на дисертацията: " "

Научен ръководител доц. д-р Ани Минкова

 

Powered by Plone, the Open Source Content Management System