Personal tools
You are here: Home Архив съобщения за КС КС 374/21.12.2107 г.
Navigation
 
Document Actions

КС 374/21.12.2107 г.

What Convention
When 21 дек 2017
from 11:15 to 15:00
Where А315
Add event to calendar vCal (Windows, Linux)
iCal (Mac OS X)
last modified 13 декември 2017, 10:49

Дневен ред:

1.    Молба от доц. Цветан Велинов за организиране през м. юли 2018 г. на учителска школа с работно заглавие "Физика на микросвета."

2.     Приемане на учебни програми на дисциплини, включени в учебните планове на бакалавърски и магистърски програми, на български и английски езици, за които отговаря катедра „Атомна физика”

3.     Разни

Моля материалите по точка „Разни” да постъпят най-късно  до 19 декември. 

Моля преподавателите, които все още не са предали програми да го направят най-късно до края на другата седмица.


Powered by Plone, the Open Source Content Management System