Personal tools
You are here: Home Архив съобщения за КС Катедрен съвет 345
Document Actions

Катедрен съвет 345

What Appointment
When 19 фев 2015
from 11:15 to 13:10
Where А 315
Add event to calendar vCal (Windows, Linux)
iCal (Mac OS X)
last modified 15 февруари 2015, 06:19


ДНЕВЕН РЕД:

1.    Атестации на преподаватели:

отчет на гл. ас. Е. Павлова

приложение

отчет на гл. ас. М. Богомилов

отчет на гл. ас. Ст. Лалковски


2.   Обсъждане на потенциални промени в състава на катедра „Атомна физика” – преотстъпване на гл. ас. Е. Павлова и физик Л. Владимирова (потенциален бъдещ гл. асистент) на катедра „Оптика и спектроскопия” за три години. Проектодоговорът е в процес на съгласуване и ще бъде публикуван на страницата на катедрата не по късно от 16 февруари (понеделник) вечерта; Споразумение

3.   Обсъждане на резултатите от докладите на катедра АФ относно възлагане на базови курсове и комисии за защити на дипломни работи

4.   Разни – материалите към тази точка да постъпят не по- късно от понеделник вечерта.

индивидуален план на редовния докторант в катедрата Мая Тановска

индивидуален план на редовния докторант в катедрата Десислава Димова

 

Поради важността на обсъжданите въпроси е нужно максимално присъствие.


Powered by Plone, the Open Source Content Management System