Personal tools
You are here: Home Архив съобщения за КС Катедрен съвет No. 256
Navigation
 
Document Actions

Катедрен съвет No. 256

What Meeting
When 26 юли 2007
from 11:15 to 13:15
Where Семинар В29б
Contact Name Румен Ценов
Contact Email tsenov@phys.uni-sofia.bg
Contact Phone 8161850
Attendees Академичният състав на катедрата и докторантите.
Add event to calendar vCal (Windows, Linux)
iCal (Mac OS X)
last modified 25 юли 2007, 15:23

Дневен ред:

  1. Обобщаващи атестации на редовните докторанти в катедрата Антон Димитров и Лилия Атанасова и предложение за отчисляването им с право на защита;
  2. Кадрови въпрос;
  3. Разни.

Powered by Plone, the Open Source Content Management System