Personal tools
You are here: Home Архив съобщения за КС Катедрен съвет 364
Document Actions

Катедрен съвет 364

What Appointment
When 15 дек 2016
from 11:15 to 13:15
Where А315
Add event to calendar vCal (Windows, Linux)
iCal (Mac OS X)
last modified 16 декември 2016, 10:07

Дневен ред:

1. Обсъждане на предложение на катедра "Атомна физика" за ръководител на магистърската програма по медицинска физика;

2. Възлагане на четене на лекции на нехабилитирани преподаватели през летния семестър на учебната 2016/2017 г.;

3. Атестиране на докторанти;

4. Разни.


Моля материалите по всички точки от дневния ред да постъпят най-късно до 14.12.2016 г. (сряда) до обяд, а по т. 1 колкото се може  по-рано.


Powered by Plone, the Open Source Content Management System