Personal tools
You are here: Home Архив съобщения за КС Катедрен съвет 362
Document Actions

Катедрен съвет 362

What Appointment
When 20 окт 2016
from 11:15 to 14:05
Where А315
Add event to calendar vCal (Windows, Linux)
iCal (Mac OS X)
last modified 14 октомври 2016, 11:50

Дневен ред:

1. Обсъждане на учебните планове на преподавателите от катедрата за
учебната 2016/2017 г.

2. Обсъждане на план за конкурсите за заемане на академични длъжности през
2017г.

3. Обсъждане на избор на представител на катедрата в Учебния съвет
4. Разни.

Powered by Plone, the Open Source Content Management System