Personal tools
You are here: Home Архив съобщения за КС Катедрен съвет 360
Navigation
 
Document Actions

Катедрен съвет 360

What Convention
When 2 юни 2016
from 11:15 to 13:15
Where А315
Add event to calendar vCal (Windows, Linux)
iCal (Mac OS X)
last modified 31 май 2016, 16:48

На 02.06.2016 г., от 11:15 часа, в аудитория А315, ще се проведе заседание на Катедрения съвет при следния дневен ред:

1. Предварителна защита на дисертация от редовния докторант в катедрата Станимир Кисьов за получаване на образователната и научна степен "доктор".

Тема:Структура на ниско лежащи състояния в слабо деформирани и преходни ядра.

Научен ръководител: доц. дфзн Венцислав Русанов


2. Разни

             - атестация на редовния докторант в катедрата Диана Кочева

             - молба от проф. Райновски

 

Powered by Plone, the Open Source Content Management System