Personal tools
You are here: Home Архив съобщения за КС Катедрен съвет 359
Navigation
 
Document Actions

Катедрен съвет 359

What Convention
When 19 май 2016
from 11:15 to 13:05
Where А315
Add event to calendar vCal (Windows, Linux)
iCal (Mac OS X)
last modified 10 май 2016, 18:06

Уважаеми членове на катедра "Атомна физика",
на 19 май (четвъртък), от 11:15 часа, в аудитория А315, ще се проведе заседание на катедрения съвет при следния дневен ред:
1. Обсъждане на отбелязването на 70-ата годишнина от създаването на катедра "Атомна физика";
2. Обсъждане на ръководенето на магистърската програма по физика на ядрото и елементарните частици и катедрения семинар;
3. Съобщение за Общо събрание на 8-ми юни;
4. Разни
 


Powered by Plone, the Open Source Content Management System