Personal tools
You are here: Home Архив съобщения за КС Катедрен съвет 358
Document Actions

Катедрен съвет 358

What Appointment
When 14 апр 2016
from 11:15 to 12:45
Where А315
Add event to calendar vCal (Windows, Linux)
iCal (Mac OS X)
last modified 10 май 2016, 18:02

Дневен ред:


1. Обсъждане на обявяване на конкурс за професор по  ядрена физика

2.     Възлагане на занятия на нехабилитиран преподавател

3.     Разни:

a.          Доклади от комисиите за реклама на специалностите

b. Обсъждане на отбелязването на 70-ата годишнина на катедрата

c.       Други

    


Powered by Plone, the Open Source Content Management System