Personal tools
You are here: Home Архив съобщения за КС Катедрен съвет 357
Document Actions

Катедрен съвет 357

What Appointment
When 24 мар 2016
from 11:15 to 12:50
Where А315
Add event to calendar vCal (Windows, Linux)
iCal (Mac OS X)
last modified 15 март 2016, 15:06

Дневен ред:

1. Разглеждане на състоянието в бакалавърската степен на обучение в специалността "Медицинска физика". Докладва доц. Кр. Митев.
2. Обсъждане на предложение за разделяне на комисията за защита на бакалавърски дипломни тези за специалностите Физика, Квантова и космическа теоретична физика и Медицинска физика.
3. Депозирана програма на курс на английски език - Cosmology and Particle Physics
4. Разни.


Powered by Plone, the Open Source Content Management System