Personal tools
You are here: Home Архив съобщения за КС Катедрен съвет 352
Navigation
 
Document Actions

Катедрен съвет 352

What Convention
When 19 ное 2015
from 11:15 to 13:20
Where А315
Add event to calendar vCal (Windows, Linux)
iCal (Mac OS X)
last modified 11 ноември 2015, 16:23

Дневен ред:

1. Предзащита на дисертационен труд за получаване на научната степен "доктор на науките" от доц. Венцислав Русанов. Тема: "Някои приложения на Мьосбауеровата спектроскопия като изследователски метод в естествените науки".

автореферат

2. Разни


Powered by Plone, the Open Source Content Management System