Personal tools
You are here: Home Архив съобщения за КС Катедрен съвет 351
Navigation
 
Document Actions

Катедрен съвет 351

What Convention
When 22 окт 2015
from 11:15 to 13:10
Where А315
Add event to calendar vCal (Windows, Linux)
iCal (Mac OS X)
last modified 19 октомври 2015, 19:20

Дневен ред:

 

1.  Разглеждане  и приемане на индивидуалните планове на преподавателите за учебната 2015/2016 година.

2.   Разглеждане на обявяване на конкурс за гл. асистент

3.  Обсъждане на програмата за обучение на новозаписали се студенти в бакалавърската програма по Физика на ядрото и елементарните частици на английски език

4.   Разни


Powered by Plone, the Open Source Content Management System