Personal tools
You are here: Home Архив съобщения за КС Катедрен съвет 348
Navigation
 
Document Actions

Катедрен съвет 348

What Convention
When 29 юни 2015
from 11:15 to 14:40
Where А315
Add event to calendar vCal (Windows, Linux)
iCal (Mac OS X)
last modified 15 юни 2015, 14:54

ДНЕВЕН РЕД:

 

1.                 Предварителна защита на дисертационен труд от редовния докторант в катедрата Елена Лилкова за получаване на научната и образователна степен „доктор”. Тема: „Разработване на физически модели на биологични молекули”

2.                 Атестаяция на редовния докторант в катедрата Елисавета Миладинова

3.                 Обсъждане на заявките за академично израстване за 2016 г.

4.                 Разни


Powered by Plone, the Open Source Content Management System