Personal tools
You are here: Home Архив съобщения за КС Катедрен съвет 339
Document Actions

Катедрен съвет 339

What Appointment
When 2 окт 2014
from 11:15 to 12:50
Where А315
Add event to calendar vCal (Windows, Linux)
iCal (Mac OS X)
last modified 7 октомври 2014, 17:25

Дневен ред:

 

1. Обсъждане на готовността ни за стартиране на новата учебна година;

2.  Разглеждане на ситуацията в групата по биофизика след смъртта на гл. ас. д-р В. Кочев и обсъждане и/или възлагане на освободените от него часове в магистърската програма по МФ и в бакалавърските курсове. Обсъждане на промени в учебните планове;

3. Възлагане на занятия на нехабилитирани преподаватели

4.    Разни

- автобиография на д-р Л. Владимирова

- публикации на д-р Л. Владимирова

- списък на курсовете, четени от гл. ас. д-р В. КОчев

- списък на курсовете, които ще чете бъдещ ас. по биофизика

- доклад от доц. Хълтъков

- индивидуален план на Елисавета Миладинова


Powered by Plone, the Open Source Content Management System