Personal tools
You are here: Home Архив съобщения за КС Катедрен съвет 335
Navigation
 
Document Actions

Катедрен съвет 335

What Convention
When 3 апр 2014
from 11:15 to 12:55
Where А315
Add event to calendar vCal (Windows, Linux)
iCal (Mac OS X)
last modified 29 април 2014, 12:12

На 03.04.2014 г. (четвъртък) от 11:15 часа в аудитория А315 ще се проведе заседание на Катедрения съвет при следния ДНЕВЕН РЕД:

 

1.              Приемане на индивидуалния план на задочния докторант в катедрата Емил Георгиев.

2.              Атестиране на докторанта на самостоятелна подготовка Красимира Чакърова

3.              Предварителна защита на дисертационен труд от  докторанта на самостоятелна подготовка в катедрата Красимира Христова Чакърова - Янкова за придобиване на образователната и научна степен „доктор”. Тема на дисертацията: Две приложения на Мьосбауеровата спектроскопия като изследователски метод във физиката на кондензираната материя.


Powered by Plone, the Open Source Content Management System