Personal tools
You are here: Home Архив съобщения за КС Катедрен съвет 330
Navigation
 
Document Actions

Катедрен съвет 330

What Meeting
When 17 окт 2013
from 11:15 to 13:50
Where А315
Add event to calendar vCal (Windows, Linux)
iCal (Mac OS X)
last modified 29 април 2014, 12:13
На 17.10.2013 г. (четвъртък) от 11:15 часа в аудитория А315 ще се проведе заседание на Катедрения съвет при следния ДНЕВЕН РЕД:
1. Кадрови въпроси – обявяване на конкурс за професор по дозиметрия и лъчезащита, с евентуален кандидат доц. дфзн Д. Пресиянов – приложена документация : публикации и съотвтествие+ декларация от доц. Христосков
2. Представяне на статуса и перспективите за обучението по медицинска физика – представя доц. д-р Кр. Митев
3. Учебни:
- възлагане на четене на лекции от нехабилитирани преподаватели  
- гласуване на индивидуалните планове на преподавателите за 2013/2014 г.   
4. Разни – материалите да постъпят не по-късно от 10.10.2013 г. 

Powered by Plone, the Open Source Content Management System