Personal tools
You are here: Home Архив съобщения за КС Катедрен съвет 328
Navigation
 
Document Actions

Катедрен съвет 328

What Convention
When 13 юни 2013
from 10:15 to 13:25
Where А315
Add event to calendar vCal (Windows, Linux)
iCal (Mac OS X)
last modified 6 юни 2013, 15:09

Дневен ред:

1. Обсъждане на ръководството на катедра "Атомна физика".

2. Обсъждане на искането на гл. ас. д-р Б. Павлов за обявяване на конкурс за доцент -  справката и цитиранията са на страницата на катедрата, в раздел "Материали към заседанията на КС".

3. Разни. (Материалите към т. Разни да бъдат представени до вторник, 11. 06.2013 г., до 17 часа).


Powered by Plone, the Open Source Content Management System