Personal tools
You are here: Home Архив съобщения за КС Катедрен съвет 326
Navigation
 
Document Actions

Катедрен съвет 326

What Convention
When 28 мар 2013
from 11:15 to 13:50
Where А 315
Add event to calendar vCal (Windows, Linux)
iCal (Mac OS X)
last modified 27 март 2013, 16:42
Дневен ред:
1. Приемане на индивидуалния план на редовния докторант в катедрата Станимир Кисьов (планът е публикуван в раздел "Материали към заседанията на КС"). Индивидуален план на редовния докторант в катедрата Георги Герганов.  Индивидуален план на задочния докторант в катедрата Димитър Димитров.
2. Възлагане на водене на занятия
3. Обсъждане на проблеми, свързани с обучението по медицинска физика: - уточняване на координацията на обучението по медицинска физика; - обсъждане на проблемите поставени в писмото на доц. Митев
4. Разглеждане на програмата за лабораторни упражнения по атомна и ядрена физика за специалности Физика и Инфоматика, Комуникации и физичха електроника и Квантова и космическа теоретична физика. Програма на курса "Квантова физика"
5. Разни

Powered by Plone, the Open Source Content Management System