Personal tools
You are here: Home Архив съобщения за КС Катедрен съвет 323
Navigation
 
Document Actions

Катедрен съвет 323

What Convention
When 15 ное 2012
from 11:15 to 13:00
Where А315
Add event to calendar vCal (Windows, Linux)
iCal (Mac OS X)
last modified 21 ноември 2012, 13:28

Дневен ред:

1.              Обсъждане на дисертация за придобиване на научното звание “доктор на науките” от доц. д-р Д. Пресиянов.

Тема на дисертацията: “Радиологични проблеми, свързани с радона и нови мeтоди за тяхното изследване”.

дисертация

автореферат


Powered by Plone, the Open Source Content Management System