Personal tools
You are here: Home Архив съобщения за КС Катедрен съвет 320
Navigation
 
Document Actions

Катедрен съвет 320

What Convention
When 5 юли 2012
from 11:15 to 12:50
Where А 315
Add event to calendar vCal (Windows, Linux)
iCal (Mac OS X)
last modified 8 октомври 2012, 16:08

Дневен ред:

1. Атестиране на редовните докторанти в катедрата Елена Лилкова И Дамян Грънчаров

2. Предварително обсъждане на дисертация за придобиване на научното звание "доктор на науките" от доц. д-р Д. Пресиянов.

Тема на дисертацията:

Радиологични проблеми, свързани с радона и нови методи за тяхното изследване

          - дисертация

          - автореферат

3. Възлагане на четене на лекции на нехабилитирани преподаватели

4. Разни

Материалите към заседанието ще бъдат сложени на страницата в понеделник, 02.07.2012 г. 


Powered by Plone, the Open Source Content Management System