Personal tools
You are here: Home Архив съобщения за КС Катедрен съвет 309
Navigation
 
Document Actions

Катедрен съвет 309

What Convention
When 9 юни 2011
from 11:15 to 13:20
Where А315
Add event to calendar vCal (Windows, Linux)
iCal (Mac OS X)
last modified 2 юни 2011, 12:28

Дневен ред:

1. Предзащита на дисертация от редовната докторантка в катедрата Ивелина Димитрова на тема "Измерване на 222Rn във въздушна и водна среда чрез абсорбция в поликарбонати" за получаяване на научната и образователна степен "доктор".  (автореферат)

2. Учебни въпроси

3. Разни


Powered by Plone, the Open Source Content Management System