Personal tools
You are here: Home Архив съобщения за КС Катедрен съвет 306
Navigation
 
Document Actions

Катедрен съвет 306

What Convention
When 10 март 2011, 11:15 to
15 март 2011, 13:45
Where А315
Add event to calendar vCal (Windows, Linux)
iCal (Mac OS X)
last modified 8 март 2011, 08:53

Дневен ред:

1. Редовният докторант Виктор Гущеров ще изнесе семинар на тема “Някои приложения на Мьосбауеровата спектроскопия като изследователски метод във физиката на кондензираната материя” (Предзащита на дисертация   за получаване на научната и образователна степен “доктор”).

Научен ръководител: доц. д-р В. Русанов 

2. Разни


Powered by Plone, the Open Source Content Management System