Personal tools
You are here: Home Архив съобщения за КС Катедрен съвет 294
Navigation
 
Document Actions

Катедрен съвет 294

What Convention
When 18 фев 2010
from 11:15 to 13:00
Where А315
Add event to calendar vCal (Windows, Linux)
iCal (Mac OS X)
last modified 12 февруари 2010, 12:55

КАТЕДРА “АТОМНА ФИЗИКА”

КАТЕДРЕН СЪВЕТ

На 18.02.2010 г. (четвъртък) от 11:15 часа в аудитория А315 ще се проведе заседание на Катедрения съвет при следния ДНЕВЕН РЕД:

  1. Готовност за провеждане на занятията през втория семестър;

  2. Правила за възлагане на водене на лекции и упражнения;

  3. Разни


Powered by Plone, the Open Source Content Management System