Personal tools
You are here: Home Архив съобщения за КС Катедрен съвет 293
Navigation
 
Document Actions

Катедрен съвет 293

What Convention
When 21 яну 2010
from 11:15 to 13:15
Where А 315
Add event to calendar vCal (Windows, Linux)
iCal (Mac OS X)
last modified 11 януари 2010, 20:20

Дневен ред:

1. Предзащита на дисертация от Йордан Караджов за придобиване на образователната и научна степен "доктор".

Тема на дисертацията: "Моделиране и експериментални изследвания, насочени към генерирането и мониторирането на интензивни неутринни снопове"

Научен ръководител: доц. д-р Р. Ценов


Powered by Plone, the Open Source Content Management System