Personal tools
You are here: Home Архив съобщения за КС Катедрен съвет 289
Navigation
 
Document Actions

Катедрен съвет 289

What Convention
When 26 ное 2009
from 10:30 to 13:25
Where А 315
Add event to calendar vCal (Windows, Linux)
iCal (Mac OS X)
last modified 13 ноември 2009, 11:44

Дневен ред: Предзащита на дисертация "Кинетика на адсорбция на феритин и албумин върху твърда повърхност", за получаване на научната и образователна степен "доктор" от редовната докторантка в катедрата Лилия Владимирова.

Научен ръководител: доц. дбн В. Савов


Powered by Plone, the Open Source Content Management System