Personal tools
You are here: Home Архив съобщения за КС Катедрен съвет 286
Navigation
 
Document Actions

Катедрен съвет 286

What Convention
When 8 окт 2009
from 11:15 to 13:15
Where А315
Add event to calendar vCal (Windows, Linux)
iCal (Mac OS X)
last modified 13 ноември 2009, 11:19

Дневен ред:

1. Учебни въпроси:

             - готовност за новата учебна година;

             - възлагане на лекции;

             - приемане и изменение на учебни планове и програми

2, Кадрови въпроси

3. Разни
Powered by Plone, the Open Source Content Management System