Personal tools
You are here: Home Архив съобщения за КС Катедрен съвет 285
Navigation
 
Document Actions

Катедрен съвет 285

What Convention
When 1 окт 2009
from 11:15 to 13:00
Where А315
Add event to calendar vCal (Windows, Linux)
iCal (Mac OS X)
last modified 14 септември 2009, 13:15

Дневен ред:

Предзащита на дисертация за присъждане на научната степен "доктор на физическите науки" от доц. д-р Румен Ценов.

Тема на дисертацията: "Търсене на осцилации и изследване на взаимодействията на неутрината в експеримента CHORUS".

Текстът на дисертацията в pdf формат е достъпен тук.


Powered by Plone, the Open Source Content Management System