Personal tools
You are here: Home Архив съобщения за КС Катедрен съвет 284
Navigation
 
Document Actions

Катедрен съвет 284

What Meeting
When 2 юли 2009
from 11:45 to 13:15
Where А 315
Add event to calendar vCal (Windows, Linux)
iCal (Mac OS X)
last modified 30 юни 2009, 14:55

Дневен ред:

1. Атестация на ст. ас. д-р Ст. Писов

2. Кадрови въпроси:

- предложение за повишаване на ст. ас. д-р Ст. Писов

публикации:   1  2   3  4   5   6;   списък на публикациите
- предложение за обявяване на конкурс за асистент по физика на ядрото и елементарните частици
(автобиографията и списъкът с публикациите на д-р П. Петков са публикужани в раздел "материали към заседанията на КС)

2. Учебни въпроси. Предложена програма на курс от гл. ас. д-р К. Гладнишки.

3. Разни

 

Powered by Plone, the Open Source Content Management System