Personal tools
You are here: Home Архив съобщения за КС Катедрен съвет 277
Navigation
 
Document Actions

Катедрен съвет 277

What Meeting
When 18 дек 2008
from 11:15 to 13:15
Where А 315
Add event to calendar vCal (Windows, Linux)
iCal (Mac OS X)
last modified 21 януари 2009, 09:29

1. Предзащита на дисертация "Теоретично и числено изследване на свойствата на дефектни въглеродни нанотръби", за получаване на научната и образователна  степен "доктор" от Христо Стефанов Илиев, редовен докторант в катедра "Атомна физика"

Научен ръководител - доц. дфн Ана Пройкова

2. Разни


Желаещите могат да се запознаят с текста на дисертацията.


Powered by Plone, the Open Source Content Management System