Personal tools
You are here: Home Архив съобщения за КС Катедрен съвет 276
Navigation
 
Document Actions

Катедрен съвет 276

What Convention
When 11 дек 2008
from 11:15 to 13:30
Where А315
Add event to calendar vCal (Windows, Linux)
iCal (Mac OS X)
last modified 21 януари 2009, 09:28

Предзащита на дисертация "Изучаване раждането и свойствата на ета мезона във взаимодействия с леки ядра при междинни енергии", за получаване на научната и образователна степен "доктор" от Галина Ванкова - Кирилова, редовен докторант в катедра "Атомна физика",

Научен ръководител - доц. д-р Р. Ценов


Powered by Plone, the Open Source Content Management System