Personal tools
You are here: Home Архив съобщения за КС Катедрен съвет 271
Navigation
 
Document Actions

Катедрен съвет 271

What Meeting
When 3 юли 2008
from 11:15 to 13:00
Where А315
Add event to calendar vCal (Windows, Linux)
iCal (Mac OS X)
last modified 25 юни 2008, 18:08

Дневен ред:

1. Предзащита на дисертация от Евелина Михова Маринова за получаване на образователната и научната степен "доктор". Тема на дисертацията: "Изследване на полу-лептонни разпади на заредени каони".

Научен ръководител: доц. д-р Л. Литов

2. Разни


Powered by Plone, the Open Source Content Management System