Personal tools
You are here: Home Архив съобщения за КС Катедрен съвет 270
Navigation
 
Document Actions

Катедрен съвет 270

What Meeting
When 5 юни 2008
from 11:15 to 13:30
Where А 315
Add event to calendar vCal (Windows, Linux)
iCal (Mac OS X)
last modified 24 юни 2008, 19:34

 Дневен ред:

1.Предзащита на дисертация “Разработване и изследване на мюонната система на детектора CMS” за получаване на научната и образователна степен “доктор” от Антон Антонов Димитров, редовен докторант в катедра “Атомна физика”.

Научен ръководител – доц. д-р Л. Литов

2. Кадрови въпроси;

3. Разни


Powered by Plone, the Open Source Content Management System