Personal tools
You are here: Home Архив съобщения за КС Катедрен съвет 269
Navigation
 
Document Actions

Катедрен съвет 269

What Meeting
When 4 юни 2008
from 11:15 to 13:50
Where А 315
Add event to calendar vCal (Windows, Linux)
iCal (Mac OS X)
last modified 24 юни 2008, 19:34

Дневен ред:

Предзащита на дисертация от доц. д-р Леандър Литов, за присъждане на научната степен “доктор на физическите науки”.

ТЕМА НА ДИСЕРТАЦИЯТА: “Изследване на каонни разпади”


Powered by Plone, the Open Source Content Management System