Personal tools
You are here: Home Архив съобщения за КС Катедрен съвет 267
Navigation
 
Document Actions

Катедрен съвет 267

What Meeting
When 20 мар 2008
from 11:15 to 13:00
Where А315
Add event to calendar vCal (Windows, Linux)
iCal (Mac OS X)
last modified 14 март 2008, 11:39

ДНЕВЕН РЕД:

1. Предзащита на дисертация “Изследване и оптимизиране на характеристиките на камери със съпротивителна плоскост за детектора CMS” за получаване на научната и образователна степен “доктор” от Пейчо Стоев Петков, редовен докторант в катедра “Атомна физика”.

Научен ръководител – доц. д-р Л. Литов

 

2.     Разни

 


Powered by Plone, the Open Source Content Management System