Personal tools
You are here: Home Архив съобщения за КС Катедрен съвет 260
Navigation
 
Document Actions

Катедрен съвет 260

What Meeting
When 6 дек 2007
from 11:15 to 13:00
Where А 315
Add event to calendar vCal (Windows, Linux)
iCal (Mac OS X)
last modified 29 ноември 2007, 17:53

ДНЕВЕН РЕД:
1. Предзащита на дисертация “Разработване и изследване на характеристиките на камери със съпротивителна плоскост за детектора CMS” за получаване на научната и образователна степен “доктор” от Борислав Павлов, редовен докторант в катедра “Атомна физика”.
Научен ръководител – доц. д-р Л. Литов


2. Разни


Powered by Plone, the Open Source Content Management System