Personal tools
You are here: Home Архив съобщения за КС Катедрен съвет 315
Navigation
 
Document Actions

Катедрен съвет 315

What Convention
When 15 мар 2012
from 11:15 to 13:15
Where А315
Add event to calendar vCal (Windows, Linux)
iCal (Mac OS X)
last modified 9 март 2012, 11:09

Дневен ред:

1. Откриване на процедура за защита на дисертационен труд за получаване на научната степен "доктор на науките" от доц. д-р Г. Райновски - материалите са на този адрес http://atomic.phys.uni-sofia.bg/Members/rig

2. Учебни въпроси:

     -   обсъждане на програмата на курса "Ядрени симетрии", предложен от гл. ас. д-р К. Гладнишки

     -   възлагане на четене на лекции

3. Разни


Powered by Plone, the Open Source Content Management System